Diaľnica D1 Jablonov - Studenec2009-2011

Združenie: "Jablonov - Studenec"
Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s.
Členovia združenia: Inžinierske stavby, a.s. a VÁHOSTAV-SK, a.s.

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec sa priamo napája na diaľničný úsek Studenec – Behárovce. Na rozdiel od úseku Studenec – Behárovce sa Jablonov – Studenec buduje len v polovičnom profile. Tento úsek je posledný, ktorý medzi Bratislavou a Prešovom obstaráva Národná diaľničná spoločnosť. Celý úsek sa začína križovatkou Spišské Podhradie a pokračuje rovnobežne s cestou I/18. Končí sa tesne za križovatkou cesty I/18 a II/547 východne od Spišského Podhradia. Južne od diaľnice sa nachádza chránená oblasť Sivá Brada. Na diaľnici bude osem mostov, z toho sedem priamo na diaľnici. Most 205 bude výnimočný. Je to 700 metrov dlhý most, ktorý bude architektonicky riešený ako oblúkový most, ktorý bude pripomínať gotické pamiatky tohto kraja.