Kontakty

Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 31 333 320
Register: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 581/B

KONTAKT PRE MÉDIÁ
Ján Brodenec
E-mail: jan.brodenec@doprastav.sk

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Kancelária prezidenta
Tel: +421 2 48 27 15 01

Sekretariát generálneho riaditeľa
Tel.: +421 2 48 27 12 76
E-mail: sekrgen@doprastav.sk

Sekretariát obchodno-technického riaditeľa
Tel.: +421 2 48 27 14 51
E-mail: sekrotu@doprastav.sk

Sekretariát výrobného riaditeľa 
Tel.: +421 2 48 27 15 06
E-mail: sekrvr@doprastav.sk

Sekretariát finančno - ekonomického riaditeľa
Tel.: +421 2 48 27 12 01
E-mail: sekrer@doprastav.sk

Sekretariát riaditeľa ľudských zdrojov
Tel.: +421 2 48 27 13 22
E-mail: sekretariat.rlz@doprastav.sk


ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY

Závod BRATISLAVA

Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Sekretariát riaditeľa závodu
Tel.: +421 2 48 27 15 34
E-mail: bratislava@doprastav.sk


Závod ŽILINA

Jesenského 18, 010 37 Žilina

Sekretariát riaditeľa závodu
Tel.: +421 41 734 31 17
E-mail: zilina@doprastav.sk


Závod PREŠOV

Petrovanská 34, 080 05 Prešov

Sekretariát riaditeľa závodu
Tel.: +421 905 348 418
E-mail: presov@doprastav.sk


Závod ZVOLEN

Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

Sekretariát riaditeľa
Tel.: +421 45 530 55 40
E-mail: zvolen@doprastav.sk  Organizačná zložka BAKU

51a Faiq Yusubov street,
Baku AZ 1052 Azerbaijan

Tel.: +994 12 564 46 83
E-mail: baku@doprastav.sk

Organizačná zložka PRAHA

K zahradnictví 13
182 00 Praha

Tel.: +42 02 86 89 05 41
E-mail: sekretariat.os@doprastav.cz

Organizačná zložka POĽSKO

ul. Wyzwolenia 1 lok. 3
43-190 Mikolów

Tel.: +48 790 800 964
E-mail: biuro@doprastav.pl

Organizačná zložka MAĎARSKO

Kálvária u. 1-3
9024 Győr

Tel.: +36 96 55 04 79
E-mail: hungary@doprastav.sk

Organizačná zložka RUMUNSKO

Subscrisa Doprastav, a.s.
Bratislava – Sucursala Bucuresti
Frumoasa Offices,
30 Frumoasa Street, 1st Floor, 1st District
010 987 Bucuresti

Tel.: +421 2 48 27 11 09
E-mail: romania@doprastav.sk