Vedenie spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Ing. Marek Očenáš
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Oliver Čvirik

Ing. Martin Mráz

Ing. František Očkaják

Ing. Marcela Cerulíková

Ing. Ľubomír Dutko

Ing. Peter Horal

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
prezident

Mgr. Roman Guniš
generálny riaditeľ

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ

Ing. Ján Blaho
finančno-ekonomický riaditeľ

Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov

Ing. Martin Beniač
riaditeľ závodu Žilina

Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Václav Pavlovský
riaditeľ organizačnej zložky Praha

Ing. Juraj Naňo
riaditeľ Mechanizačno-dopravného závodu


Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov

Ing. Ivan Rondoš
riaditeľ organizačnej zložky Baku

Ing. Štefan Kovalčík
riaditeľ organizačnej zložky Poľsko

Ing. Ladislav Čonka
riaditeľ organizačnej zložky Maďarsko

Ing. Ivana Paulinyová
vedúca organizačnej zložky Rumunsko