Vedenie spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Ing. Marek Očenáš
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Oliver Čvirik

Ing. Martin Mráz

Ing. Eva Rýdlová

Ing. Marcela Cerulíková

Ing. Ľubomír Dutko

Ing. Peter Horal

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
prezident

Mgr. Roman Guniš
generálny riaditeľ

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ

Ing. Ján Blaho
finančno-ekonomický riaditeľ

Ing. Roman Hulák
riaditeľ úseku obchodu a interných služieb

Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov

Ing. Eva Rýdlová
riaditeľka kontrolingu

Ing. Martin Chrappa
technický riaditeľ

Ing. Michal Berger
riaditeľ závodu Žilina

Ing. Marek Očenáš
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ závodu Bratislava

Mgr. Martin Tutka
riaditeľ organizačnej zložky Praha

Ing. Juraj Naňo
riaditeľ Mechanizačno-dopravného závodu

Ing. Dalibor Krupa
riaditeľ závodu Prefa

Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov

Ing. Ivan Rondoš
riaditeľ organizačnej zložky Baku

Ing. Štefan Kovalčík
riaditeľ organizačnej zložky Poľsko

Ing. Ladislav Čonka
riaditeľ organizačnej zložky Maďarsko

Ing. Ivana Paulinyová
vedúca organizačnej zložky Rumunsko