Kariéra Kontakt:
Tel.: +421 2 482 71 322
E-mail: kariera@doprastav.sk

Koho hľadáme:

Hľadáme nových kolegov, ktorí budú spolu s nami srdcom Doprastavu. Dávame priestor všetkým, ktorých napĺňa dynamická práca a ženie snaha posúvať sa vpred. Rozširujeme náš tím Doprastav o absolventov stredných a vysokých škôl, záujemcov so skúsenosťami, ale aj bez nich, o skúsených stavbárov, ktorí hľadajú nové výzvy. Ak chcete spolu s nami vidieť ako Vám práca rastie pod rukami, radi Vás spoznáme.

Čo ponúkame:

Pracovať pre spoločnosť Doprastav je príležitosť premeniť svoj osobný potenciál na spoločné výsledky a rozvíjať sa. Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci a ich zanietenosť a profesionalita, podporujeme ich rozvoj a vzdelanie pravidelnými bezplatnými školeniami s možnosťou rozširovania si kvalifikácie. Záleží nám na pohode na pracovisku, a preto si naši kolegovia vedia prispôsobiť svoj pracovný deň v rámci flexibilnej časti pracovnej doby. Zapájame sa do rôznych firemných aktivít „Športový deň“, podpora dobrovoľníctva „Naše Mesto“, podpora ecoaktivít „Do práce na bicykli“ a iné. Poskytneme Vám 4 dni Sick day, dovolenku naviac pre matky a osamelých rodičov. Finančne podporujeme kolegov v náročných životných situáciách a pri dlhodobej PN. Ceníme si vernosť a lojalitu, odmeníme Vás pri životných a pracovných jubileách. Prispejeme Vám na doplnkové starobné sporenie. Odmeníme Vás za odporučenie nového kolegu / kolegyne. Staňte sa jedným z nás Doprastavákov, sme spoločnosť kde sa z kolegov stávajú priatelia.

Voľné pracovné pozície

Slovenská republika
Asistent stavbyvedúceho – vhodné aj pre absolventov

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Automechanik

Miesto výkonu práce: Zvolen, Žilina

Elektrikár - elektrotechnik

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Firemný právnik / právnička JUNIOR

Miesto výkonu práce: Drieňová 27, Bratislava

Kvalitár stavebnej výroby

Miesto výkonu práce: Senec

Stavebný majster - mosty

Miesto výkonu práce: Kriváň a stavby v pôsobnosti závodu Bratislava (celá SR)

Stavebný majster (ZV)

Miesto výkonu práce: Zvolen a aktuálne stavebné zákazky v rámci pôsobnosti závodu Zvolen

Stavebný robotník - práca na turnusy

Miesto výkonu práce: Bratislavský a Trnavský kraj

Tesár

Miesto výkonu práce: R2 Kríváň - Mýtna a aktuálne stavebné zákazky závodu Žilina

Vodič nákladných motorových vozidiel nad 3,5 t

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina

Železiar – stavebný montážnik

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Česká republika
Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Miesto výkonu práce: České Budějovice

Informácie pre uchádzača

(povolené typy príloh: *.rtf, *.odt, *.doc, *.docx, *.pdf)
Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.