POZEMKY - Švermova ul., Banská Bystrica

PDF

Lokalita:                              Banská Bystrica
Katastrálne územie:        Banská Bystrica

List vlastníctva:                 7065

Poloha
Pozemky sa nachádzajú v oddychovej časti centra mesta Banská Bystrica, v tesnej blízkosti plážového kúpaliska AQUALAND.
Ide o tichú lokalitu s okolitými možnosťami aktívneho oddychu.
Popis
Pozemky nadobudnuté v roku 2005, parcely registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19 597 m². Na pozemku sú dostupné všetky inžinierske siete. V blízkosti je kompletná občianska vybavenosť a výborná infraštruktúra.
Podrobné informácie
Parcela č. 3446/7 o výmere 19 134 m² - zastavané plochy a nádvoria
Parcela č. 3451/3 o výmere 463 m² - zastavané plochy a nádvoriaReagovať na ponuku predaja nehnuteľnosti