Výsuv mosta na trase D3 Svrčinovec - Skalité

20.03.2015

Výsuv mosta na trase D3 Svrčinovec - Skalité

Výsuv prvého betonážneho taktu ľavého mosta SO 237-10 na úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité realizovala spoločnosť Doprastav, a.s. v piatok 20. marca 2015.

Most je dominantným objektom celej križovatky Svrčinovec. Premosťuje široké údolie Šlahorovho potoka po západnej strane obce Svrčinovec, ktorým prechádza železničná trať Žilina – štátna hranica SR/ČR a cesta I/11 v smere Žilina – štátna hranica SR/ČR. Okrem toho most križuje novo navrhovanú vetvu križovatky „A1“ v smere Žilina – štátna hranica SR/ČR.

Nosná konštrukcia je spojitá konštrukcia z predpätého betónu, dvojtrámová, jednokomorová s obojstrannými konzolami. Most bude v celej svojej dĺžke budovaný metódou postupného vysúvania. Výsuv bude prebiehať v smere proti staničeniu, teda zo smeru „Skalité“ v smere „Žilina“, teda „z kopca“. Vysúvať sa bude po jednotlivých taktoch. Ľavý most bude mať celkový počet 14 taktov, pravý most bude mať celkovo 17 taktov. Každý betonážny takt sa betónuje v dvoch etapách s pracovnou škárou v hornej hrane trámov priečneho rezu a maximálna dĺžka betonážneho taktu je 26 m. Pri vysúvaní sa kontroluje správne navádzanie výsuvného nosa a nosnej konštrukcie.

Základné údaje:

Stavba: D3 Svrčinovec – Skalité

Objekt: SO 237-10 Most na diaľnici v križovatke Svrčinovec na traťou ŽSR, Šlahorovým potokom a cestou I/11 v km 21,780-22,220

Charakteristika mosta: kolmý monolitický predpätý most v oblúku, jednokomorový

Dĺžka mosta / nosnej konštrukcie:pravý most
ľavý most
410,80 m / 406,00 m
370,90 m / 368,50 m
Výška mosta:pravý most
ľavý most
max. 40,0 m
max. 41,0 m