Tunel Žilina prerazený

12.12.2016

Tunel Žilina prerazený

Dlho očakávané prerazenie tunela Žilina je skutočnosťou. Dňa 5. decembra 2016 bola slávnostne prerazená jeho južná tunelová rúra. Prerazili ju baníci žilinského závodu.

Baníci závodu Žilina, ktorí tunel Žilina razia v združení so spoločnosťou Metrostav, si mohli na krátky čas vydýchnuť. Čakajú ich ešte práce na severnej tunelovej rúre, kde rovnako prebieha ražba i protiražba. Tieto sú technicky a tým i časovo veľmi náročné.

Je známe, že razenie tunela prebiehalo vo veľmi ťažkých a komplikovaných podmienkach, zapríčinených nepriaznivou geológiou. Bolo identifikovaných viacero zosuvných miest, ktoré museli byť zasanované. Tiež boli zrealizované odvodňovacie vrty, aby sa znížila hladina podzemnej vody.

V rámci slávnostných príhovorov vystúpil za Doprastav predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Juraj Androvič, ktorý  vyzdvihol najmä náročnosť a vysokú odbornosť prác baníkov, ktorá je vzhľadom na zložité pracovné podmienky pod zemou veľakrát aj nebezpečná. Stavebné práce na tuneloch (Žilina a Ovčiarsko), nachádzajúcich sa na rozostavanej stavbe diaľnice D1, úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, nepretržite vykonáva 90 ľudí.

Tunel Žilina je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 687 metrov. Slávnostný začiatok razenia tohto tunela a osadenie sošky sv. Barbory sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 pri západnom portáli. V dôsledku veľmi náročných a nepriaznivých geologických podmienok, bolo razenie veľmi komplikované a proces raziacich prác trval podstatne dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo.

Prerazenie tunela Žilina