Pod Harmaneckou jaskyňou začíname s veľkoplošnými opravy ciest I. triedy

26.04.2021

Pod Harmaneckou jaskyňou začíname s veľkoplošnými opravy ciest I. triedy

Za účasti zástupcov zhotoviteľa spoločnosti Doprastav a Eurovia SK, riaditeľky SSC a BBSK, dnešným dňom zahájil minister dopravy A. Doležal projekt „Veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v správe SSC“. Slovenská správa ciest v tomto roku opraví 180 km ciest za 50 miliónov eur.

Generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová podpísala rámcové zmluvy s víťazmi tendra na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. Najnižšiu sumu ponúklo združenie firiem Cestné stavby Liptovský Mikuláš a MBM-Group Námestovo, druhú najnižšiu Skanska SK a tretiu konzorcium Doprastav a Eurovia SK. O práce na konkrétnych úsekoch budú prví traja úspešní uchádzači súťažiť v elektronických aukciách. Následne budú uzatvárané čiastkové zmluvy na opravy konkrétnych úsekov ciest, pričom samotná realizácia opráv sa bude odvíjať aj od klimatických podmienok.

Ide o jedinečný projekt z pohľadu veľkosti v segmente opráv ciest v histórii SSC, ktorý bude generovať socio-ekonomické benefity naprieč všetkými samosprávnymi krajmi SR. Cieľom veľkoplošných opráv ciest je opraviť kritické úseky a zaistiť bezpečnosť cestnej premávky.

Projekt je rozdelený podľa krajov, pričom prvú časť tvorí Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj. Druhú časť predstavuje Žilinský a Banskobystrický kraj a tretiu Prešovský a Košický kraj.

Opravy ciest prvej triedy budú v roku 2021 realizované vo všetkých samosprávnych krajoch, najrozsiahlejšie opravy sa však budú uskutočňovať v Banskobystrickom samosprávnom kraji v rozsahu takmer 50 kilometrov ciest prvej triedy, dokopy to je 12 úsekov. Zahŕňajú napríklad križovatku R2 Ožďany - Rimavská Sobota Vinica, úsek medzi Haličom a Lučencom, Dolným Harmancom a Harmaneckou jaskyňou, ale aj úsek v meste Krupina.

V rámci Košického a Prešovského kraja prejdú opravou štyri úseky, napríklad úsek štátna hranica s Maďarskom - Šebastovce či Kendice - Haniska. Za Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj bolo podpísaných päť čiastkových zmlúv, týka sa to úsekov Šaľa most, Dolný Štál či Biela Hora. V Trenčianskom a Žilinskom kraji ide o deväť úsekov, napríklad Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Veličná - Dolný Kubín, dve akcie sú aj v Žiline.

Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Začína sa s 30 už vysúťaženými úsekmi po celom Slovensku. Pôjde spolu o 90 kilometrov, investícia je 23 miliónov eur.

Naša spoločnosť, v združení so spol. Eurovia SK, sa bude v tomto roku podieľať zatiaľ na 12 podzakázkach, v celkovom objeme takmer 12 mil. € vrátane DPH. Veríme, že sa nám podarí uspieť v aj v ďalších elektronických aukciách.


Názov stavby :    Veľkoplošné opravy ciest 1.triedy v správe SSC

Objednávateľ :    Slovenská správa ciest

Zhotovitelia :      Združenie EUROVIA – DOPRASTAV

                               Združenie CSLM MBM

                                Skanska SK a.s.

Termín realizácie: 2021 – 2023

Predpokladaná suma: 166 mil. €

Projekt je rozdelený na 3 časti : Západ (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj),

                                                            Stred (Žilinský a Banskobystrický kraj)

                                                            Východ (Prešovský a Košický kraj)