D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka uvedená do prevádzky

29.01.2021

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka uvedená do prevádzky

Dnes spustila Národná diaľničná spoločnosť do ostrej prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina a križovatkou Lietavská Lúčka. Motoristom skráti čas jazdy o 15 minút. Zároveň bude novootvorený úsek slúžiť ako južný obchvat Žiliny.

Diaľničný úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v hodnote 445,166 mil. eur bez DPH,  spolufinancovaný Európskou úniou, realizovalo „Združenie Ovčiarsko“, a to spoločnosti Doprastav, a.s., Váhostav-SK, Strabag a Metrostav. Zmluva bola podpísaná 10. decembra 2013.

Sprevádzkovanie 11,32 km dlhého úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka pomôže odľahčiť dopravu na cestách I/18 v lokalite Strážov a I/64 smerom na Rajec. Prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a vysoké zaťaženie hlukom, čím zlepší kvalitu životného prostredia v priľahlých obciach a v meste Žilina. Jeho súčasťou sú dva tunely, Ovčiarsko a Žilina. Tunel Ovčiarsko je aktuálne so svojou dĺžkou, takmer 2,5 kilometra, najdlhším dvojrúrovým tunelom v prevádzke. 

 

Nová diaľnica v číslach:

    • 1 100 pracovníkov stavby

    • 218 stavebných objektov

    • 2 tunely - Ovčiarsko (2 367 m) a Žilina (687 m) 

    • 9 mostov a 2 estakády v celkovej dĺžke 3,7 km 

    • najdlhším mostným objektom je estakáda pri obci Lietavská Lúčka (1 042 m)

    • 10 preložiek poľných a lesných ciest

    • 13 protihlukových stien v celkovej dĺžke 7,84 km

    • 524 000 m3 výkopových prác

    • 688 000 m3 násypov

    • 61 128 ton asfaltu 

    • 40 675 ton cementobetónu

    • 658 000 m3 výrubu z tunelov

    • do tunelov sa zabudovalo spolu 355 000 m3 betónu, 88 000 m3 kameniva a 9 000 ton ocele


Tunel Ovčiarsko 

    • má dve tunelové rúry s pozdĺžnym vetraním

    • pravá tunelová rúra je dlhá 2 367 m, ľavá má 2 360 m

    • západný portál je situovaný v katastrálnom území Dolný Hričov, východný v katastrálnom území Ovčiarsko

    • razil sa novou rakúskou tunelovacou metódou 

    • má 8 priečnych prepojení (3 prejazdné a 5 priechodných) a 3 núdzové zálivy

    • je v ňom 16 SOS kabín


Tunel Žilina

    • má dve tunelové rúry s pozdĺžnym vetraním

    • pravá tunelová rúra je dlhá 687 m, ľavá má 684 m

    • oba portály, západný aj východný, sú situované v katastrálnom území Bánová

    • razil sa novou rakúskou tunelovacou metódou 

    • má 2 priečne prepojenia slúžiace ako chránené únikové cesty

    • je v ňom 8 SOS kabín


Prajeme veľa šťastných kilometrov!


Netradičné prestrihnutie pásky si môžete pozrieť s nami online: