Zvislé dopravné značenia a nosiče

Miesto výroby: Hronská 5, 960 93 Zvolen
vedúci výrobne: Ing. Ivan Fojtánik, kontakt: tel.: 0907 845 664, ivan.fojtanik@doprastav.sk


Výrobky: 

- Výroba zvislých dopravných značiek a ich nosičov v zmysle STN 01 8020 a STN 018020/Z2

- Montáž zvislého dopravného značenia

- Požičovňa zvislého dopravného značenia, príslušenstva a signalizačných zariadení

- Výroba informačných a reklamných tabúl