Mostné závery

Výrobca: Doprastav, a.s., Závod Bratislava

Miesto výroby: VS-9 Nové mesto nad Váhom - stredisko špeciálnych oceľových konštrukcií

Použitie

Mostné závery MZ možno použiť na dilatačné pohyby od - 40 mm (MZ80J) do - 360 mm (MZ720N). Sú vhodné pre mosty zaťažovacích tried, kolmé alebo šikmé do (45°), výškovo zakrivené, s chodníkmi, betónové, oceľové alebo spriahnuté. Mostné závery MZ možno použiť aj pri rekonštrukciách. Mostné závery možno použiť i v prípadoch, kde potrebujeme zamedziť prechodu bludných prúdov. Pri osadzovaní týchto mostných záverov nie sú potrebné výrazné zásahy do nosnej konštrukcie.

Rozdelenie

Mostné závery MZ sa rozdeľujú z hľadiska konštrukcie do dvoch hlavných skupín:

Spôsob objednania

Pre objednanie mostných záverov MZ je potrebné zaslať projektovú dokumentáciu, z ktorej musí byť jasný rozsah pohybu, priečny rez a uhol križovania mostného záveru s osou mosta.