Úprava stredného deliaceho pásu, D1 úsek Senec - Trnava2009

Prestavba, resp. rozšírenie diaľničného úseku Bratislava – Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice zo štvorprúdovej na šesťprúdovú. Počet jazdných pruhov sa riešil v rámci existujúceho diaľničného lôžka, a to na úkor „odstavného“ jazdného pruhu a stredového deliaceho pásu. V prvej etape sa upravil vonkajší jazdný pruh, o ktorý je samotná vozovka rozšírená. V ïalšej etape sa likvidoval trávnatý stredný deliaci pás, kde sa osádzali betónové zvodidlá, čím sa získal ďalší úsek cesty. Výsledkom je vytvorenie troch 3,50 m širokých dopravných pruhov v jednom smere namiesto doterajších dvoch so šírkou 3,75 m. Na trase od Trnavy po Senec sa položilo 5 500 ton obaľovacej zmesi a v opačnom smere 6 000 ton. Všetky práce boli realizované pri nepretržitom spojazdnení dvoch jazdných pruhov diaľničného úseku.