Monitoring kanalizačného potrubia1.05

Spoločnosť Doprastav, a.s. je schopná vykonať monitoring kanalizačných potrubí od priemeru 160 mm a viac. Meranými veličinami sú: dĺžka, sklon, ovalita. Výstupom z merania je DVD a protokol.

 

Kontakt:

Adresa:Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Tel.:   +421 41 7343 117

Mobil:   +421 918 778 098 
E-mail:   lubica.kravjarova@doprastav.sk