Diaľničný privádzač Žilina Budatín - Brodno2000-2002

Základným objektom tejto stavby bol Most cez Váh v Budatíne Nosná konštrukcia je vytvorená ako 3-poľový spojitý nosník. Priečny rez ako jednokomôrkový, dvojtrámový. Krajné polia sú vybudované na skruži, stredné pole bolo budované technológiou letmej dvojetapovej betonáže. Súčasťou mosta je aj potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie zavesené na oceľovej lávke. Pre spodnú stavbu boli využité vyspravené pôvodné opory a podpory. Dĺžka premostenia je 119,098 m, dĺžka nosnej konštrukcie 123,65 m.