Diaľničný privádzač Trenčín1997-2003

Diaľničný privádzač Trenčín rieši prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D1 Bratislava – Žilina. Je vedený v náročnom svahovitom teréne, s množstvom gravitačných a kotevných múrov, klincovaných svahov a vystužovaných násypov. Významným objektom je diaľničný most šikmo križujúci cestu I/61 a železničnú trať s piatimi poľami, dĺžky 260 m, budovaný technológiou letmej betonáže.

Diaľničný privádzač Trenčín