Diaľničný privádzač Púchov1998-2003

Dĺžka privádzača 2,0 km. Dĺžka preložky štátnej cesty I/49 je 4,5 km. Súčasťou stavby je 6 mostných objektov o ploche 7 751 m2. Päť mostov je cestných. Dva sú budované technológiou spriahnutých tyčových prefabrikátov, dva sú monolitické, jeden zo segmentov o hmotnosti 45 t. Jeden most je oceľový spriahnutý na železničnej trati. V rámci stavby bolo vybudovaných 645 800 m3 násypov. Položených bolo 89 600 m3 cementovej stabilizácie a 67 800 t obaľovaných živičných zmesí.