Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, 1/2 profil2013-2016

Združenie: "D3 Svrčinovec - Skalité"
Vedúci člen združenia:Váhostav - SK, a.s.
Členovia združenia:
Doprastav, a.s., STRABAG s.r.o., Metrostav SK, a.s.

Úsek Svrčinovec - Skalitéje súčasťou diaľnice D3, ktorá začína pri Hričovskom Podhradí a končí na hranici Slovenska s Poľskom. Diaľničný úsek D3 má pre žilinský kraj mimoriadny význam. Je dôležitou spojnicou, ktorá napojí Slovensko na severného suseda Poľsko. Prepojí naše hlavné mesto a juhozápadné oblasti Slovenska s Kysucami na severe a zároveň je dôležitým medzníkom severného napojenia na Českú republiku. Svrčinovej je bod, v ktorom sa napojí rýchlostná cesta R5 na diaľnicu D3 a spojí obe krajiny druhým diaľničným prepojením. Stavba diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité vstupuje do katastrálnych území obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Prechádza okresom Čadca v Žilinskom kraji.

Úsek diaľnice s celkovou dĺžkou viac ako 12 kilometrom v polovičnom profile pozostáva okrem iného z 24 mostných objektov, z ktorých niektoré majú výšku pilierov 70 až 80 m a z dvoch tunelov v zložitých hydrogeologických podmienkach. Zložitosť stavby podčiarkuje ešte fakt, že ide o zmluvné podmienky FIDIC v zmysle žltej knihy, kde prvých 6 mesiacov lehoty výstavby zaberie projektovanie a inžinierska činnosť. Okrem toho stavba bude mať celkovo jednu mimoúrovňovú križovatku, jedno nové odpočívadlo a vyžiada si prekládku 23 miestnych, poľných a lesných ciest. Top stavby je most Valy s najvyšším pilierom na Slovensku. Jeho výška dosiahne až 78 metrov. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde v budúcnosti pribudne úsek diaľnice D3 z Čadce (Bukov). Zároveň bude nový úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov - Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Za diaľničnou križovatkou trasa vstupuje priamo do kratšieho tunela Svrčinovec. Odtiaľ je nová diaľnica vedená po svahoch údolia rieky Čierňanky, na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, až sa dostane k druhému tunelu Poľana. Po viac ako dvanástich kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci napojí na už existujúci úsek diaľnice D3 Skalité - štátna hranica SK/PL.

Prínosom stavby je hlavne fakt, že celý úsek diaľnice D3 skráti čas jazdy medzi Svrčinovcom a štátnou hranicou s Poľskou republikou oproti existujúcej ceste I/12 o takmer 10 minút. Nová časť diaľnice, ktorá povedie cez územie obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, zásadným spôsobom zníži súčasné negatívne vplyvy dopravy a výrazne zlepší životné podmienky obyvateľov obcí.

Základné parametre:

dĺžka úseku - 12,28 km
tunel Poľana – 898 m
tunel Svrčinovec – 435 m
križovatka Svrčinovec
odpočívadlo Čierne