Diaľnica D1 Jablonov - Studenec, II. etapa - ľavý jazdný pás2010-2012

Združenie: "Jablonov - Studenec"
Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s.
Členovia združenia: Inžinierske stavby, a.s. a VÁHOSTAV-SK, a.s.

V rámci II. etapy ide o dobudovanie diaľnice do plného profilu D 26,5 a spojazdnenie štvorpruhovej komunikácie. Dobudovanie sa týka ľavého jazdného pásu stavby D1 Jablonov - Studenec v celkovej dĺžke 5 210 m v katastri Spišské Podhradie, Jablonov, Studenec. Počet stavebných objektov je 16, najdôležitejšie sú objekt diaľnice v dĺžke 5,21 km, štyri mostné objekty na diaľnici v dĺžke spolu 900 m a dve protihlukové steny dĺžky 260 m a 800 m. Súčasťou stavby sú aj rozsiahle úpravy jestvujúcich komunikácií.