D61 Trnava - Hlohovec1978-1983

Dĺžka úseku 18,5 km. Súčasťou stavby je 20 mostných objektov z toho 9 na hlavnej trase, 9 nadjazdov, 2 na poľných cestách. Všetky mosty sú prefabrikované. Na stavbe boli vykonané zemné práce v objeme 2,654 milióna m3. Položených bolo 108 000 m2 cementovej stabilizácie a 132 000 ton obaľovaných živičných zmesí.