D61 Senec - Trnava1975-1978

Dĺžka úseku 19,3 km. Súčasťou stavby je 15 mostov, z toho 8 na hlavnej trase, 5 nadjazdov a 2 na poľnej ceste. Mosty sú prefabrikované, jeden nadjazd je monolitický. Na stavbe boli vykonané zemné práce v objeme 1,397 miliónov m3. Položených bolo 112 000 m2 cementovej stabilizácie a 135 000 ton obaľovaných živičných zmesí.