D61 Piešťany - Horná Streda1980-1985

Dĺžka úseku 8,3 km. Súčasťou stavby je 8 mostných objektov, z toho 3 na diaľnici, 3 nadjazdov a 2 mimo diaľnice. Mosty sú prefabrikované. Vykonané boli zemné práce v objeme 1,58 milióna m3. Položených polo 54 000 m2 cementovej stabilizácie a 48 000 ton obaľovaných živičných zmesí.