D61 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná1996-1999

Dĺžka úseku 15,268 km. Na úseku je 20 mostných objektov celkovej dĺžky 1,535 km, z toho 7 diaľničných, 5 nad diaľnicou a 8 mimo diaľnice. Rozhodujúcimi objektami sú mosty 205 a 206. Most 205 je realizovaný z atypických nosníkov, dĺžky 40 m.

Most 206 je dlhý 336 m a je postavený technológiou letmej betonáže. Má štyri polia s rozpätiami 71 + 102,5 + 102,5 + 60 m. Celkový objem zemných prác predstavuje objem 1,828 milióna m3. Celková plocha diaľničnej vozovky je 374 179 m2. Položených bolo 183 350 ton obaľovaných živičných zmesí.