D61 Mierová - Senecká1999-2002

Dĺžka úseku 6,475 km. Na úseku je 5 mimoúrovňových križovatiek s vetvami dĺžky 7,468 km. V rámci stavby bolo postavených 8,016 km miestnych komunikácií. Najvýznamnejším mostným objektom je 45-poľová  Estakáda Prievoz dĺžky 1,756 km. Osem mostov na vetvách križovatiek má dĺžku 692 m. Ďalších sedem mostov malo celkovo dĺžku 834,6 m. Postavených bolo 3,987 km protihlukových stien. Plocha diaľničných vozoviek je 326 205 m2, ostatných vozoviek 97 355 m2.