D61 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom1996-1999

Dĺžka úseku 14 km. Na tomto úseku je 20 mostných objektov celkovej dĺžky 1,145 km, z toho 13 diaľničných, 1 nad diaľnicou a 2 mimo diaľnice. Dominantným objektom je most D 202  cez Biskupický kanál a rieku Váh, s rozpätím 752 m. Celkový objem násypov je 2 820 355 m3. Celková plocha diaľničnej vozovky je 367 334 m2. Položených bolo 180 000 ton obaľovaných živičných zmesí.