D61 Chocholná - Skala1991-1997

Dĺžka úseku 10,3 km. Na tomto úseku je 14 mostných objektov celkovej dĺžky 529 m. Najdlhší most je nad štátnou cestou a železnicou dlhý 257 m. Stavbu dopĺňa zárubný múr dĺžky 675 m s minimálnou výškou 10 m. Celkový objem výkopov na stavbe je 310 000 m3 a násypov 1 733 000 m3. Celková plocha diaľničnej vozovky je 226 600 m22. Položených bolo 118 640 ton obaľovaných živičných zmesí.