D61 Bratislava - Senec1972-1975

Dĺžka úseku 16,8 km. Súčasťou stavby je 16 mostov, z toho 7 na hlavnej trase, 6 nadjazdov, 3 ostatné. Celková dĺžka mostov je 879 m. Mosty sú prefabrikované aj monolitické. Na stavbe boli vykonané zemné práce vrátane výmeny podložia v objeme 1,723 mil. t.  Cementovej stabilizácie bolo položené v objeme 98 000 m2 a 120 000 t obaľovaných živičných zmesí.