D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - štátna hranica SR/MR, SR/A, II.b etapa1996-2000

Dĺžka úseku 4,927 km. Na úseku sú 2 mosty celkovej dĺžky 226,9 m. Do násypu bolo zabudovaných 400 311 m3. Položených bolo 117 520 m2 cementovej stabilizácie a 108 066 m2 obaľovaných živičných zmesí.