D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - štátna hranica SR/MR, SR/A, I.1996-2000

Dĺžka úseku 1,463 km. Centrom stavby je križovatka Jarovce, ktorú tvorí 5 mostných objektov o celkovej dĺžke 557 m. Celkový objem zemných prác je 410 370 m3. Celková plocha diaľničnej vozovky je 127 090 m2. Položených bolo 63 550 ton obaľovaných živičných zmesí.