D2 Malacky - Kúty1973-1978

Dĺžka úseku 24,2 km diaľnice v plnom profile. Plocha vozovky 510 027 m2. Na trase je 37 mostných objektov prefabrikovaných aj monolitických, z toho 12 mostov na diaľnici a 25 mostov nad diaľnicou. Najväčším objektom je estakáda pri Sekuliach v dĺžke 615 m ponad železničnú trať. Zemné práce predstavovali 1,7 milióna m3. Celkovo bolo zabudovaných 240 000 t živičných obaľovaných zmesí.