D2 Bratislava - Malacky1969-1973

Dĺžka úseku 29,3 km diaľnice v plnom profile. Plocha vozovky 505 445 m2. Na trase je 33 mostných objektov prefabrikovaných aj monolitických, z toho 13 nad diaľnicou a 5 na súbežných a preložených cestách. Celkovo bolo zabudovaných 223 360 t živičných obaľovaných zmesí.