D1 Važec - Mengusovce2003-2008

Úsek D1 Važec – Mengusovce je predĺžením úseku D1 Hybe – Važec a nadväzuje na následný úsek D1 Mengusovce – Jánovce. Je súčasťou severnej vetvy diaľničného ťahu D1. Je vedený extravilánom obcí Važec, Štrba a Mengusovce. Vzhľadom na konfiguráciu terénu a umelé prekážky ktoré križuje, je vybudovaný adekvátny počet premostení a kríženie diaľnice s biokoridorom je riešené tunelom.

Doprastav, a.s. realizuje na predmetnej stavbe objekty  časť diaľnice, mostov, kanalizácie, ktoré vykonáva ako poddodávateľ pre Inžinierske stavby, a.s.