D1 Skala - Nemšová1994-1998

Dĺžka úseku 6,7 km. Na tomto úseku je 8 mostných objektov celkovej dĺžky 1,189 km. Najdlhší je most cez rieku Váh a inundačné územie Váhu, dĺžky 500 m. Celkový objem výkopov je 1 211 761 m3 a celkový objem násypov je 2 914 039 m3. Celková plocha diaľničnej vozovky je 146 274 m2. Položených bolo 43 542 ton obaľovaných živičných zmesí.