D1 Nemšová - Ladce1997-2001

Trasa diaľnice D1 v úseku Nemšová – Ladce je umiestnená v priestore medzi Nosickým kanálom a korytom Váhu. Po premostení kanála a železničnej trate Bratislava – Žilina sa napája na existujúcu cestu I/61. Najväčšie mosty sú cez Nosický kanál a nad železničnou traťou Bratislava – Žilina. Diaľničný most cez Nosický kanál a rieku Váh pri obci Ladce má tri polia s rozpätím 60 m + 105 m + 60 m. Ide o spojitý nosník z predpätého betónu. Celý objekt pozostáva z dvoch samostatných mostných konštrukcií komôrkového prierezu s celkovou dåžkou 226,6 m. Most nad ramenom Váhu a železničnou traťou je dlhý 195 m. Je to trámový päťpoľový most s rozpätím polí 29,5 m + 3 x 42,0 m + 29,5 m. Nosná konštrukcia mosta je z vopred predpätých prefabrikátov.