D1 Fričovce – Svinia2011-2015

D1 Fričovce – Svinia
Názov stavby:Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Lokalita stavby:
Okres, kraj:Prešov, Prešovský samosprávny kraj
Katastrálne územieFričovce, Hendrichovce, Bertotovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Svinia
Druh výstavby:Novostavba
Stavebník (investor):Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Projektant:ALFA04, a.s.
Hlavný zhotoviteľ:Združenie „D1 Fričovce“
Zloženie a objem prác:Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o.
Celkové investičné náklady:124 219 463,14 EUR
Dĺžka stavby:11,2 km
Doba realizácie:12/2011 – 11/2015
Odovzdanie do užívania:17.12.2015

Hlavným prínosom dokončenia a odovzdania úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia pre vodičov je vznik súvislého diaľničného prepojenia medzi mestami Ružomberok a Prešov v dĺžke zhruba 140 kilometrov. Ide o druhý najdlhší ucelený úsek na diaľnici D1. Vybudovanie tohto úseku diaľnice privítali aj obyvatelia dotknutých obcí (Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves a Svinia), nakoľko asi 80 % tranzitnej dopravy sa odklonilo z cesty prvej triedy I/18 prechádzajúcej stredom práve týchto obcí, ktoré tak sú odbremenené od hustej dopravy. V porovnaní s jazdou po spomenutej ceste prvej triedy motoristi ušetria päť minút času a zvýši sa aj bezpečnosť cestovania.

Zhotovený úsek má dĺžku 11 217 metrov, je postavený v plnom profile a nachádza sa na ňom 15 mostov s celkovou dĺžkou 2 259,64 metrov. Najdlhší most má 323 metrov, najvyšší 38 metrov. Nachádzajú sa na ňom 3 protihlukové steny o celkovej dĺžke 5 407 metrov. Zaujímavosťou je aj 28 kilometrov navŕtaných veľkopriemerových pilót. Zo zemných prác stojí za zmienku 1,2 miliónov m3 výkopov a 1,4 miliónov m3 násypov. Položilo sa tu 120 000 ton asfaltu. Celková plocha diaľnice je 295 250 m2.

Stavbu realizovalo združenie stavebných spoločností pomenované „Združenie D1 Fričovce“, ktoré bolo tvorené spoločnosťami Doprastav, a.s. a STRABAG s.r.o. Úsek D1 Fričovce – Svinia sa začína v križovatke Fričovce a končí v križovatke Svinia, kde sa napája na úsek D1 Svinia – Prešov, západ. Začiatok úseku je v km 79,683 predchádzajúceho úseku D1 Fričovce obchvat a koniec v km 90,900, v križovatke Svinia. Diaľnica je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením D1. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného, rýchleho cestného prepojenia s najvyššou úrovňou komfortu pričom zabezpečuje najvyššiu dopravnú funkciu v území s nadregionálnou funkciou.

Predmetný úsek diaľnice D1 je taktiež súčasťou dopravného koridoru č. V, jeho modifikácie na území Slovenskej republiky vetvou „A“, v trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina), v súlade s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov, definovaných na Paneurópskej konferencii o doprave (Kréta, 1994).

Dĺžka úseku:11,217 km
Kategória diaľnice:D 26,5/100
Počet jazdných pruhov:2 x 2
Stredný deliaci pás:4 m
Jazdné pruhy:4 x 3,75 m
Počet stavebných objektov:84
Počet mostných objektov:15 – celková plocha 58 748 m2
Objem zemných prác (výkopy, násypy):2 600 000 m3
Plocha vozovky a objem asfaltov:plocha vozovky: 220 000,0 m2
asfalty: 120 000,0 t
Protihlukové steny:3 kusy, celková dĺžka 5 407,05 m
Oporné múry:celková dĺžka 3 543,02 m, výška 1,0 - 10,5 m