Prefabrikáty a technológie

VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Adresa:
Doprastav, a.s.
Miesto výroby:
VS Nové mesto nad Váhom - stredisko špeciálnych oceľových konštrukcií

Tel.: +421 32 7741 965
Mobil: +421 908 744 259
E-mail: lubomir.balaj@doprastav.sk

 • Mostné ložiská
  - elastomérové, hrncové, kalotové
 • Mostné závery
 • Portály dopravného značenia
 • Ostatné zámočnícke výrobky


PREDPÍNACIE TECHNOLÓGIE

Adresa:
Doprastav, a.s.
Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 48271 124
Mobil: +421 907 801 928
E-mail: peter.pazma@doprastav.sk

 • Dodatočné predpätie (súdržné, nesúdržné)
 • Injektážne práce
 • Mostné závesy (lanové, tyčové)
 • Zdvíhanie mostov a stropov s použitím špeciálnej hydrauliky
 • Vysúvanie mostov hydraulikou
 • Radiálne spevňovanie driekov komínov a nádrží od 0,0m - 210m
 • Zosilnenie nosných konštrukcií systémom Sika - Carbodur
 • Spojkovanie betonárskej výstuže za studena metódou Flim
 • Predpínanie tyčí od 26,5mm – 60mm
 • Prenájom hydraulických lisov a čerpadiel
 • Servis predpínacej techniky, hydrauliky a injektážnych zariadení


VÝROBA A MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH VÝROBKOV

Adresa:
Doprastav, a.s., Závod Bratislava
Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 48271 534
E-mail:  bratislava@doprastav.sk 

 • Prefabrikáty pre mostné staviteľstvo:
  - vopred predpäté nosníky
  - dodatočne predpäté nosníky
  - priečne delené konštrukcie, mostné rímsy
 • Prefabrikáty pre cestné staviteľstvo:
  - zvodidlá
  - vodiaca stena „Mestský blok“
  - protihlukové steny
  - cestné panely, lícové prefabrikáty
 • Prefabrikáty pre pozemné staviteľstvo:
  - skelety pre občiansku a priemyselnú skeletovú výstavbu
  - tubingy
  - rámové prefabrikáty
 • Ostatné
  - stenový panel „Grefa“