RU DE EN

Kariéra

Prečo pracovať s nami?

Pretože Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá má viac ako 60 ročnú históriu pôsobenia na slovenskom i zahraničných stavebných trhoch. Máme skúsenosti s realizáciou i tých najnáročnejšie stavebných diel a preto si do tímu našich zamestnancov vyberáme odborníkov. Našim zamestnancov ponúkame stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie a osobného rozvoja.
Pracovať pre spoločnosť Doprastav znamená príležitosť premeniť a rozvíjať svoj osobný potenciál na spoločné výsledky, ktorými tvoríme hodnoty - stavebné diela pre našich zákazníkov ako aj celú verejnosť.

Voľné pracovné pozície

Elektrikár - montážnik

Miesto výkonu práce: Podľa aktuálnej stavebnej zákazky

Pracovník predvýrobnej prípravy zákaziek

Miesto výkonu práce: Bratislava

Stavebný majster pre výrobné stredisko Mosty

Miesto výkonu práce: Slovenská republika - podľa aktuálnej stavebnej zákazky

Stavebný majster - stredisko špeciálnych technológií

Miesto výkonu práce: Bratislava a podľa aktuálnej stavebnej zákazky

Stavebný montážnik

Miesto výkonu práce: Podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci SR

Strojníci dózerov, rýpadiel, nakladačov, valcov, grédrov, manipulátora

Miesto výkonu práce: Podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci SR

Vodiči

Miesto výkonu práce: Podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci SR

Zámočník / Zvárač

Miesto výkonu práce: Bratislava, Bratislavský kraj a podľa aktuálnej stavebnej zákazky v SR

Informácie pre uchádzača

Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať v elektronickej podobe na adresu   kariera@doprastav.sk  Do predmetu správy uveďte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.