Doprastav, a.s. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu.

Značka Doprastav, a.s. je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

Doprastav, a.s. realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Aktuality

Účinnosť Zmluvy o dielo na stavbu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa"
14.07.2016
Účinnosť Zmluvy o dielo na stavbu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov ... Viac
Výstavba "miniobchvatu Prešova" zahájená
26.06.2016
Výstavba "miniobchvatu Prešova" zahájená Viac
Odhalenie pomníka Antona Srholca
20.06.2016
Odhalenie pomníka Antona Srholca Viac
Slávnostné prerazenie tunela Ovčiarsko
02.05.2016
Slávnostné prerazenie tunela Ovčiarsko Viac
Účasť na Veľtrhu práce Job Expo 2016
11.04.2016
Účasť na Veľtrhu práce Job Expo 2016 Viac
Zmena sídla organizačnej jednotky Technický  a skúšobný servis (TESS)
03.04.2016
Zmena sídla organizačnej jednotky Technický a skúšobný servis (TESS) Viac