Doprastav, a.s. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu.

Značka Doprastav, a.s. je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

Doprastav, a.s. realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Aktuality

09.12.2015
Slávnostné odovzdanie stavby „I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia)“ do ... Viac
04.12.2015
Slávnostné odovzdanie stavby „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. ... Viac
01.12.2015
Slávnostné odovzdanie stavby „I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“ ... Viac
01.12.2015
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne Viac
10.11.2015
Rýchlostná cesta „R2 Pstruša – Kriváň“ odovzdaná do užívania Viac
14.04.2015
Slávnostné odovzdanie stavby do užívania I/59 Dolný Kubín Viac