Základný kameň stavby D1 Prešov západ - Prešov juh slávnostne poklopaný

01.06.2017

Základný kameň stavby D1 Prešov západ - Prešov juh slávnostne poklopaný

Dňa 30. mája 2017 sa pri Prešove konalo slávnostné poklopanie základného kameňa stavby úseku diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh.

Za Doprastav, ako jedného z členov združenia stavebných spoločnosti, ktoré budú stavbu realizovať, sa poklopania základného kameňa zúčastnil prezident spoločnosti Dušan Mráz. Štátne orgány zastupoval minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a generálny riaditeľ Národnej diaľnicčnej spoločnosti Ján Ďurišin.

Stavba tohto úseku je súčaťou diaľnice D1 Bratislava - Žilina - Košice - štátna hranica s Ukrajinou. Nadväzuje na už sprevádzkovaný úsek Svinia - Prešov západ a bude ukončený napojením na ďalší existujúci diaľničný úsek D1 Prešov – Budimír. Jeho vybudovaním budú najmä od nákladnej dopravy vo veľkej miere odľahčené mestské komunikácie v Prešove a vodičom výrazne skrátený čas ich jazdy.


Základné údaje o stavbe:

Tunely: Prešov (2,24 km)

Mostné objekty: 18

Križovatky: 2

Vetvy križovatiek: 17 (11,3 km)

Protihlukové steny: 6 km

Základný kameň stavby D1 Prešov západ - Prešov juh slábnostne poklopaný