Vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a.s.

1.2.2024

Spoločnosť Doprastav, a.s. bola cieľom pokročilého, cieleného kybernetického útoku.
Špecialisti IT bezpečnosti odpojili technickú infraštruktúru s cieľom zabrániť šíreniu útoku.
V súčasnosti prebieha vyšetrovanie v spolupráci s príslušnými autoritami a orgánmi činnými v trestnom konaní.
Postupne dochádza k znovu sprístupneniu jednotlivých služieb a návratu do bežnej prevádzky.

Za pochopenie ďakujeme


The company Doprastav, a.s. was the target of an advanced, targeted cyber attack.
IT security specialists disconnected the technical infrastructure in order to prevent the spread of the attack.
An investigation is currently underway in cooperation with the relevant authorities and law enforcement agencies.
Individual services are gradually becoming available again and returning to normal operation.

Thank you for your understanding