Stavba Lávka cez rieku Morava slávnostne zahájená

20.09.2018

Stavba Lávka cez rieku Morava slávnostne zahájená

Po slávnostnom poklepaní základných kameňov, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2018, sa mohla začať stavba Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany.

Cieľom projektu je prepojenie lokalít Mikulčice (Česká republika) a Kopčany (Slovenská republika) pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti slovanského hradiska.

Stavbu, zaujímavú z viacerých pohľadov, bude realizovať združenie stavebných spoločností, vedených Doprastavom.

Samotná stavba pozostáva zo 143 metrov dlhej oceľovej lávky s dolnou oceľovo-betónovou mostovkou. Na lávku budú nadväzovať chodníky pre peších a cyklistov na oboch stranách rieky Morava. Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy.

Projekt je podporený z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.