Slávnostné odovzdanie stavby „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji“ do užívania

04.12.2015

Slávnostné odovzdanie stavby „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji“ do užívania

V rámci stavby „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji“ bol dňa 4. decembra 2015 slávnostne odovzdaný do užívania zrekonštruovaný úsek cestnej komunikácie v dĺžke 9,679 km (I/73 Lipníky – Giraltovce v km 0,000 – 8,106 a 10,244 – 11,817).Na tejto zákazke v rámci „Združenia SBO Prešovský kraj – Doprastav a Metrostav“ ako vedúci člen združenia participoval aj Doprastav, a.s., závod Prešov.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia cesty medzinárodného významu (cesta I/73), ktorá sa nachádza v katastrálnych územiach Lipníky, Podhrabina, Chmeľov, Kračúnovce, Giraltovce. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo predovšetkým prinesenie bezpečnejšieho cestovania a odľahčenia premávky, ako aj hladších a rýchlejších presunov. Účelom, úzko spojeným s cieľom, bolo aj zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (aj motocyklistov) a zníženie nehodovosti na najdôležitejších cestných ťahoch.

Realizáciou všetkých popísaných úprav sa okrem zvýšenia plynulosti premávky a bezpečnosti dopravy docielilo aj zvýšenie kvality životného prostredia v dotknutých obciach a to najmä znížením hluku od dopravy a zvýšením bezpečnosti chodcov zrealizovaním spomínaných autobusových Ník v navrhnutých miestach cesty.

Základné údaje o stavbe

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:
Združenie SBO Prešovský kraj – Doprastav a Metrostav
Vedúci člen združenia: 
 Doprastav a.s., závod Prešov
Členovia združenia:
Metrostav, a.s.
Dĺžka stavby:
 9,679 km
Doba realizácie: 
04/2015 – 10/2015