Mladí stavbári excelovali a my sme boli pri tom

11.05.2021

Mladí stavbári excelovali a my sme boli pri tom

Naša spoločnosť, tak ako už viackrát v minulosti, tento rok podporila 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).  Dňa 11. mája 2021 sa konalo Celoštátne kolo súťaže, ktorá z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou.  

Súťaž tradične organizuje Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Spoločenský význam BOZP podčiarkli aj záštity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. 

Na základe výsledkov boli vyhlásené tri najúspešnejšie školy a traja najúspešnejší jednotlivci. Celkovými víťazmi medzi školami bola a 1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, 2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre a 3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova. Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl: 1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín), 2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina) a 3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra). Oblasť BOZP je jednou z priorít dlhodobej spolupráce sociálnych partnerov ZSPS a IOZ. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce i zvýšením kreativity zamestnancov, čo je jednou z podmienok prosperity zamestnávateľa. Výsledky súťaže, v ktorej stavebné školy a jednotlivci obsadili prvé tri miesta, ukazujú, že dlhodobý dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce vo výuke na stavebných školách prináša ovocie.