Diaľnica D1 Fričovce - Svinia slávnostne odovzdaná

08.01.2016

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia slávnostne odovzdaná

Dňa 17. decembra 2015 sa za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Jána Počiatka, odovzdal do užívania motoristickej verejnosti ďalší úsek diaľnice D1 s názvom „Diaľnica D1 Fričovce – Svinia“. Úsek realizovalo združenie tvorené stavebnými spoločností Doprastav, a.s. a STRABAG s.r.o.

Hlavným prínosom dokončenia a odovzdania tohto úseku pre vodičov je vznik súvislého diaľničného prepojenia medzi Ružomberkom, resp. Ivachnovou a Prešovom v dĺžke zhruba 140 kilometrov. Ide o druhý najdlhší ucelený úsek na D1. Vybudovanie tohto úseku diaľnice privítajú aj obyvatelia dotknutých obcí (Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves a Svinia), nakoľko asi 80 % tranzitnej dopravy sa odkloní z cesty I/18 prechádzajúcej stredom práve týchto obcí.

Úsek D1 Fričovce – Svinia sa začína v križovatke Fričovce a končí v križovatke Svinia, kde sa napája na úsek D1 Svinia – Prešov, západ. Je súčasťou diaľnice D1 začínajúcej v Bratislave, pokračujúcej severovýchodným smerom na mestá Trnava, Žilina, Poprad, Prešov, Košice a končiacej na štátnej hranici s Ukrajinou na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Uzhgorod. Zhotovený úsek má dĺžku 11 217 metrov, je postavený v plnom profile a nachádza sa na ňom 15 mostov. Zaujímavosťou je, že v čase najvyššej intenzity stavebných prác pracovalo na stavbe približne 550 ľudí a až 153 strojov. Mostné časti sú navrhnuté tak, aby umožňovali migráciu živočíchov.


Základné údaje o stavbe

Obstarávateľ:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ:Združenie D1 Fričovce
Vedúci člen združenia:Doprastav, a.s.
Členovia združenia:STRABAG s.r.o.
Dĺžka stavby:11,2 km
Doba realizácie:12/2011 - 11/2015