D3 Bošilec - Ševětín uvedená do prevádzky

25.11.2020

D3 Bošilec - Ševětín uvedená do prevádzky