Recyklácia stavebného odpadu2.03

Recyklácia odpadu je veľmi dôležitá súčasť ochrany životného prostredia a patrí medzi dôležité požiadavky odpadového hospodárstva.

Naša spoločnosť zabezpečuje:


TECHNICKÉ VYBAVENIE:

Drvenie stavebného odpadu realizujeme na našich stavbách alebo podľa požiadaviek zákazníkov.


KONTAKT:

Doprastav, a.s., Závod Bratislava
Drieňová 31
821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 48 27 15 34

Vedúci mobilného drviča:  Ján Szabo
Mobil: +421 908 937 448
E-mail:zuzana.stepianska@doprastav.sk

Vedúci strediska: Ing. Peter Majerík
Mobil: +421 907 801 877
E-mail: peter.majerik@doprastav.sk


SÚHLAS NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV: