Pokládka asfaltových a konštrukčných vrstiev vozoviek1.01

Realizácii asfaltových úprav povrchov sa spoločnosť Doprastav, a.s. venuje už od roku 1953. Asfaltová úprava komunikácií je jedna z najrýchlejších a najlacnejších variantov povrchových úprav miestnych komunikácií, rýchlostných ciest, diaľnic a spevnených plôch. Od roku 2016 spoločnosť vyrába vlastné asfaltové zmesi v Košťanoch nad Turcom.

 

Kontakt:

 


Adresa:

Doprastav, a.s., závod Žilina

Jesenského 18, 010 37 Žilina

Tel.: +421 41 7343 117

Mobil: +421 918 778 098 

E-mail:lubica.kravjarova@doprastav.sk

  


Adresa:

Doprastav, a.s., závod Bratislava

Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 48271 534

Mobil: +421 907 807 508 

E-mail:jana.nedvedova@doprastav.sk