Oceľové prvky

Oceľové prvky

 

Spoločnosť Doprastav, a.s., závod Žilina, prostredníctvom svojho špecializovaného strediska vyrába:


 

Kontakt:


Adresa:Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Mobil:+421 907 801 725
E-mail: zilina@doprastav.sk