D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)2005-2007

Úsek diaľnice D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1-D3 v trase Bratislava - Trenčín - Žilina - Skalité s napojením na Poľsko a s odbočením na Českú republiku. Vzhľadom na časový harmonogram výstavby jednotlivých úsekov je diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto rozdelená na nasledujúce stavby:

I. úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)

II. úsek Žilina (Strážov) - Kysucké Nové Mesto

Úsek D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) začína vo Vážskej kotline v mieste mimoúrovňovej križovatky diaľnic D1 a D3 "Dolný Hričov" napojením na diaľničný úsek D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie. Trasa prechádza nivou Váhu v katastri Dolného Hričova severne od jeho osídlenia pozdĺž železničnej trate. V priestore Dolný Hričov križuje trasa mostným objektom železničnú trať, ktorú ďalej sleduje v súbehu južne od obce Horný Hričov. Trasa diaľnice pokračuje pozdĺž vodnej nádrže Hričov, úpätím vrchov Háj a Dúbrava v Žilinskej Lehote. Koniec I. úseku diaľnice D3 je v mimoúrovňovej križovatke "Žilina (Strážov)", ktorá zabezpečí napojenie diaľnice na cestu 1/18. Diaľnica D3 je navrhnutá v kategórii D26,5/100 a v úseku km 6,650-6,850 v kategórii D24,5/100.

Mosty:

Na tomto úseku je navrhnutých 21 mostov, z toho:
- 9 mostov na diaľnici v celkovej dĺžke 2601 m
- 2 mosty nad diaľnicou v celkovej dĺžke 328,7 m
- 9 mostov na vetvách križovatiek v celkovej dĺžke 1835,9 m
- 1 most mimo križovatky v dĺžke 21,2 m

Križovatky:

Počet križovatiek: 2
- 1 diaľničná úplná križovatka (zabezpečí prepojenie diaľnice D3 s diaľnicou D1 a letiska Dolný Hričov cez cestu III/018262 a III/018261 na cestu I/18)
- 1 križovatka (vetvy križovatky prepájajú diaľnicu D3 s diaľničným privádzačom cesty I/18 Žilina, Strážov).