Spoločenská zodpovednosť

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch Doprastav, a.s. podporuje viacero spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj organizácie venujúce sa charitatívnej činnosti.

KULTÚRA


Spoločnosť Doprastav, a.s. podporovala viacero kultúrnych podujatí na Slovensku, najmä kultúrne akcie zamerané na deti.

ŠPORT


Aj šport je jedna z oblastí, ktorej venuje Doprastav, a.s. patričnú pozornosť a rôznym spôsobom je podporuje. 

CHARITA

Spoločnosť Doprastav, a.s. nezabúda ani na podporu nemocníc či rôznych charitatívnych organizácií, najmä tých, ktoré pomáhajú ťažko chorým a opusteným deťom a ich rodinám.


INÉ


Doprastav, a.s. je známy dlhoročnou podporou vysokých škôl, najmä ich odborných aktivít. Logo Doprastav, a.s. nechýba prakticky pri žiadnom podujatí technických univerzít v Bratislave a Košiciach, ani Žilinskej univerzity. Spoločnosť je aktívna aj pri podujatiach zameraných na študentov vysokých škôl nielen na vlastných stavbách.